Hel/del klistrad med kall asfalt eller lim

Systemlösningsr för låglutande tak, där PIR skivorna av typ M, BG eller BGM läggs i kallasfalt av typ Mastipol eller limmas och på så sätt sammanfogas skivorna med varandra och underkonstruktionen.

Utherm PIR isoleringsskivor av typ M, BG och BGM är lämpliga för hel/delklistring med kall asfalt och/eller PU lim

Ångspärr

Tak bör primas före applicering av kallasfalt som används för att binda ångspärren. Man bör referera till BS 8217:1994 när ångspärren appliceras. Dra ångspärren över isoleringen och täta med uppvik på balustraden.

Läggning på plåttak

Utherm M, BG och BGM isoleringsskivor bör läggas i överlappande mönster över ångspärren. Skivorna måste läggas lägst med långa sidan vinkelrätt mot plåttakets korrugationer. Alla skarvar och avslutningar måste stödjas av taket.

Läggning på betongtak

Taket bör vara torrt, fritt från skräp och läggas för att korrigera fall. Skivorna bör säkras med godkänd kallasfalt typ Masticol eller PU lim, med skivorna lagda i ett överlappande mönster. Alla skarvar måste stödjas av taket. Skarvar måste fogas ihop ordentligt.

Läggning på trätak

På plywood, bör Utherm M, BG och BGM vara helt inbäddad i kallasfalt över ett kontinuerligt ångspärr som har bundits till taket. Skivorna kan också fixeras mekaniskt, i sådant fall bör fästhuvudena tätas med bitumen.

Mekanisk fixering

Specifikationen för fixering av Xtratherm takskivor varierar beroende på plats, takhöjd/område och topografisk data. Arkitektonisk specifikation bör konsulteras.

Generellt gäller:

• med 1200 mm x 600 mm skivor, minst 4 infästningar är tillräckligt. Infästningar ska ligga mellan 50 mm och 150 mm från alla kanterna, ytterligare infästningar kan placeras längs centrumlinjen.

• 11 infästningar per 2,4 m x 1,2 m-skiva rekommenderas. Försänkta brickor, 50 mm i diameter, bör användas vid varje fixering. Men BS 6399: Del 2 1995 bör alltid rådfrågas. Under byggprocessen bör konstruktionen skyddas från regn under pauser i arbetet.

Systemlösningar med bitumenbaserade tätskikt

Teknisk vägledning från lämplig tillverkare av bitumenbaserade tätskikt bör uppsökas för att säkerställa korrekt installation.

Eld

Varje projekt bör utvärderas för lämpligheten av applikationen helsvetsad med gasbrännare. Lämpligheten av material, underlag och specifikationer bör utvärderas innan man börjar. Tillämpning av brännare på taket bör endast användas av utbildad personal med lämpliga brandskydd och brandsläckningsutrustning som finns till hands. Detaljer och delar av trä på taket och de flesta isoleringsmaterial är brännbara, och kommer att vara känsliga för låga. Dessa material kan vara dolda, ordentlig uppmärksamhet bör ges och alla försiktighetsåtgärder bör vidtas. Detta är arbetarnas ansvar.

Utherm produktprogram för plana tak ger en komplett lösning för nybyggnation och renovering.


Hållbarhet

Utherm PIR isoleringsskivor är stabila, rötsäkra och kommer förbli effektiva under hela byggnadens livslängd, beroende på specifikation och installation. Försiktighet bör vidtas för att undvika kontakt med syror, bensin, alkalier och mineralolja. Om kontakt ändå göras, gör rent material på ett säkert sätt innan installationen.

Lösningsmedelsbaserade lim innehållande metyletylketon bör inte användas.