Applicering som hel/del klistrad med varmasfalt

Systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ BG eller BGM läggs i varmasfalt och på så sätt sammanfogas skivorna med underkonstruktionen.

PIR BG och BGM för plana tak

Utherm BG och BGM PIR isoleringsskivor är lämpliga för läggning i varmasfalt samt partiell klistring och helsvetsade systemlösningar med bitumenbaserade tätskikt och Resitrix SK W.

Läggnings rekommendationer

Ångspärr

Underlaget bör primas före applicering av det varma bitumen som används för att binda ångspärren. Man bör referera till BS 8217:1994 när ångspärren appliceras. Dra ångspärren över isoleringen och täta med uppvik på balustraden.

Läggning på plåttak

Utherm BG och BGM PIR isoleringsskivor bör läggas i överlappande mönster i varmt bitumen (max temperatur 180 C) som moppas eller hälls över ångspärren. Skivorna kan också säkras normalt med godkända mekaniska fästen. Se till att alla kanter på skivorna fästs ordentligt.

Läggning på betongtak

Se till att betongtak läggs så att fall för utlopp är korrekta och är rena, torra, utan utsprång. Primer bör appliceras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Ångspärren skall vara helt bunden till taket och Utherm BG och BGM PIR isoleringsskivor bör vara lagd i varmasfalt på ångspärren i ett överlappande mönster. Skivorna kan också fixeras mekaniskt.

Läggning på trätak

På plywood, bör Utherm BG och BGM PIR isoleringsskivor vara helt inbäddad i varmt bitumen över ett kontinuerligt ångspärr som bundits till taket. Skivorna kan också fixeras mekaniskt, i sådant fall bör fästhuvudena tätas med bitumen.

Mekanisk fixering

Specifikationen för mekanisk fixering av Utherm PIR isoleringsskivor varierar beroende på plats, takhöjd/område och topografisk data.

Generellt gäller:

• med 1200 mm x 600 mm skivor, minst 4 infästningar är tillräckligt. Infästningar ska ligga mellan 50 mm och 150 mm från alla kanterna, ytterligare infästningar kan placeras längs centrumlinjen.

• 11 infästningar per 2,4 m x 1,2 m-skiva rekommenderas. Försänkta brickor, 50 mm i diameter, bör användas vid varje fixering. Men BS 6399: Del 2 1995 bör alltid rådfrågas. Under byggprocessen bör konstruktionen skyddas från regn under pauser i arbetet.

Systemlösningar med bitumenbaserade tätskikt

Teknisk vägledning från lämplig bitumenbaserade tätskiktstillverkare bör uppsökas för korrekt installation inormation.

Eld

Varje projekt bör utvärderas för lämpligheten av applikationen helsvetsad med gasbrännare. Lämpligheten av material, underlag och specifikationer bör utvärderas innan man börjar. Tillämpning av brännare på taket bör endast användas av utbildad personal med lämpliga brandskydd och brandsläckningsutrustning som finns till hands. Alla trädelar på taket och de flesta isoleringsmaterial är brännbara, och kommer att vara känsliga för en öppen låga. Dessa material kan vara dolda, ordentlig uppmärksamhet bör ges och alla försiktighetsåtgärder bör vidtas. Detta är arbetarnas ansvar.

Läggning av PIR BG och BGM skivor i varmasfalt mot underlag av betong

Läggning av PIR BG och BGM skivor i varmasfalt mot underlag av betong

 

Utherm produktprogram för plana tak ger en komplett lösning för nybyggnation och renovering.

Standarder

Utherm PIR isoleringsskivor tillverkas enligt EN ISO 13165 i kvalitetssystem som är godkända enligt EN ISO 9001:2008 kvalitetshantering, EN ISO 14001:2004 miljöhantering och BS OHSAS 18001 hälsa och säkerhet hanteringssystem.

Förvaring

Utherm PIR isoleringsskivor måste skyddas från väderförhållanden (helst i torrlagring) på arbetsplatsen och under installationen. Polyeten-omslaget på förpackningarna är inte ett lämpligt väderskydd. Om inomhuslagring inte är möjlig, måste skivorna skyddas med ett säkrat vattentätt skydd som är ventilerat underifrån för att undvika att kondens bildas.

Skärning

Utherm PIR isoleringsskivor kan lätt skäras med en vass kniv eller en fintandad såg. Säkerställ en korrekt passform av isoleringsskivorna för att uppnå den kontinuitet i isoleringen som efterfrågas i de ackrediterade detaljerna.

Förpackning

Utherm BG och BGM PIR isoleringsskivor är insvepta i polyeten-förpackningar och varje paket är märkt med uppgifter om klass/typ, storlek och antal skivor per förpackning.

Tillgänglighet

Utherm är tillverkad av Unilin och produktprogramet i Sverige marknadsförs och är tillgängliga genom Takcentrum.

CFC/HCFC-fri

Utherm BG och BGM PIR isoleringsskivor tillverkas utan användning av CFC eller HCFC och har noll ozonnedbrytande påverkan.

Hållbarhet

Utherm PIR isoleringsskivor är stabila, rötsäkra och kommer förbli effektiva under hela byggnadens livslängd, beroende på specifikation och installation. Försiktighet bör vidtas för att undvika kontakt med syror, bensin, alkalier och mineralolja. Om kontakt ändå göras, gör rent material på ett säkert sätt innan installationen.

Lösningsmedelsbaserade lim innehållande metyletylketon bör inte användas.