Fördelar

Fördelar med PIR jämfört med andra isoleringsmaterial

 • För tunnare materialtjocklekar erbjuder Utherm PIR isoleringsskivor tillverkad av Unilin optimal termisk isolering tillsammans med en exceptionell utrymmesanvändningsfördel.
 • För arkitekter och planerare, ger Utherm PIR isoleringsskivor tillverkad av Unilin möjlighet till kreativa isoleringslösningar från källare och väggar till innertak och tak.
 • Utherm isoleringspaneler är idealiskt för en byggnadsapproach med fokus på lättvikt, lågenergi eller nollenergi (Passiva hus).
 • Tack vara deras utmärkta mekaniska styrka, är Utherm PIR isoleringspaneler mycket motståndskraftiga.
 • Utherm isoleringspaneler tillverkad av Unilin och levererad av Takcentrum kan kombineras med andra material och är enkla att installera på byggnadsplatsen.
 • Utherm isoleringspaneler har en kärna av PIR med profilerad beklädnad på både de övre och nedre ytorna.
 • Utherm PIR isoleringspaneler är i hög grad monteringsfärdiga, vilket ger dem strukturella och konstruktionsrelaterade designegenskaper som erbjuder en hög säkerhetsgrad, både i tillverkningsstadiet och i den avslutade byggnaden.
 • Utherm PIR isoleringspaneler är ett av de mest effektiva högpresterande isoleringsmaterialen som möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning.
 • Utherm PIR isoleringspaneler uppvisar utmärkta isoleringsegenskaper.
 • Utherm isoleringspaneler har extremt låga värden för termisk ledningsförmåga och kan uppnå optimala energibesparingar.
 • De utmärkta värdena för mekanisk styrka och den exceptionella hållbarheten hos PIR isoleringspaneler tillverkade av Unilin uppfyller alla krav för isoleringsmaterial som används inom byggnadsindustrin.