Egenskaper

PIR är den rätta investeringen för framtiden eftersom:

  • PIR erbjuder underhållsfri livslång isolering med många fördelar.
  • Det höjer fastighetens värde och livskvaliteten för de boende.
  • Det leder till stora energibesparingar och minskade uppvärmningskostnader.
  • Det är kostnadseffektivt och enkelt att installera.

Egenskaper

PIR är ett av de mest effektiva högpresterande isoleringsmaterialen som möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning.

När det gäller isolering av byggnader, är PIR den mest kostnadseffektiva isoleringslösningen vid nybyggnation. Detta beror på dess låga termiska ledningsförmåga som är i särklass i jämförelse med andra konventionella produkter. Dessutom är PIR idealiskt för renoveringar när fokus ligger på energieffektivitet och energibesparing.

Tilläggsisolering av fasaderna på existerande byggnader kan minska den genomsnittliga energiförbrukningen med mer än 50 %. Låg termisk ledningsförmåga innebär tunnare isolering för alla specificerade isoleringsnivåer och tunnare isolering innebär att det är enklare att få plats med isoleringen i byggnadens hålrum.

Isoleringsförmågan är oerhört hög, även med blygsam materialtjocklek. Slutligen, goda mekaniska egenskaper och utmärkt infästningsförmåga med andra material, öppnar upp ett brett fält av användningsområden. Produktutbudet sträcker sig från isoleringspaneler av PIR för takläggning, väggar, golv och innertak till fönsterisolering och skumtätningsmedel och vidare till metallbelagda sandwichpaneler för industribyggnader.