Egenskaper

PIR är ett av de mest effektiva högpresterande isoleringsmaterialen som möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning.

När det gäller isolering av byggnader, är PIR den mest kostnadseffektiva isoleringslösningen för nybyggnation på grund av dess låga termiska ledningsförmåga, som är oöverträffad i jämförelse med andra konventionella produkter. Dessutom är PIR idealiskt för renoveringar när tyngdpunkten ligger på energieffektivitet.

Nyisolering av fasaderna på existerande byggnader kan minska den genomsnittliga energiförbrukningen med mer än 50 % och PIR underlättar installationen. Låg termisk ledningsförmåga innebär tunnare isolering för alla specificerade isoleringsnivåer och tunnare isolering innebär att det är enklare att få plats med isoleringen i byggnadens hålrum.

Isoleringsförmågan är oerhört hög, även med blygsam materialtjocklek. Slutligen, goda mekaniska egenskaper och utmärkt fästförmåga vid andra material, öppnar upp ett brett fält av användningsområden. Med sin optimala isoleringsförmåga, är isoleringsmaterial tillverkade av PIR mycket mångsidiga. Produkterna sträcker sig från isoleringspaneler för takläggning, väggar, golv och innertak till fönsterisolering och skumtätningsmedel och vidare till metallbelagda sandwichpaneler för industribyggnader.

PIR är den rätta investeringen för framtiden eftersom:

  • Det erbjuder optimal, livslång isolering utan nackdelar, underhåll eller reparationer.
  • Det höjer egendomens värde och livskvaliteten.
  • Det leder till stora energibesparingar och minskade uppvärmningskostnader.
  • Det är kostnadseffektivt och enkelt att installera.