Miljö

Bra isolering bidrar till bättre miljön. Uppvärmning och kylning av byggnader orsakar cirka 40% av världens totala CO2-utsläpp. Korrekt isolering med rätt isoleringsmaterial är därför den mest effektiva lösningen för att spara energi och minska utsläppen av CO2¬. Termisk isolering med PIR sparar resurser och energi och innebär inga betydande miljöfarliga utsläpp.

Tillverkning av Utherm PIR isolering är 100% fri från CFC och H/CFC. Utherm PIR Isoleringsskivor tillverkad av Unilin och levererad av Takcentrum är därför en icke-ozonnedbrytande produkt och inte bidrar till den globala uppvärmningen. En betydande del av de råvaror som används i tillverkning är av en förnybar (återvunnet) natur. Jämfört med andra befintliga isoleringsmaterial har Utherm PIR isoleringsskivor den lägsta förbrukningen av råvaror, men uppnår samma isolering värde (mineralull, kräver till exempel 10 gånger mer vikt i råvaror).

Tillverkningsprocessen av Utherm PIR isoleringsskivor i Unilins ultra moderna fabriker har utformats för att säkerställa att fräsning och sågverksavfall i produktionen hålls till ett minimum. Den redan minimala avfallet antingen återvinns till isolering flingor eller förbränning för energiutvinning.

Utherm PIR isolering är upp till 90% lättare än mineralull för samma termiska resistans. Detta betyder mindre transport av råvaror och färdiga produkter som i sin tur sparar ytterligare energi och minskar CO2-utsläpp.