Vad är PIR

Fast polyuretanskum, förkortat som PIR, är ett av de mest effektiva högpresterande isoleringsmaterialen som möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning. Den används som ett fabrikstillverkat termiskt isoleringsmaterial i form av isoleringspaneler i kombination med olika fasta fasadbeklädnader, som ett konstruktionsmaterial eller i sandwichpanel.

För arkitekter och planerare, ger PIR oanade möjligheter till kreativa isoleringslösningar från källare och väggar till innertak och yttertak. PIR är idealiskt för en byggnadsapproach med fokus på lättvikt, lågenergi eller nollenergi.

PIR isoleringsskivor från Takcentrum

Isoleringspaneler av PIR är avsedda för olika applikationsmetoder. Tack vare deras utmärkta egenskaper mot mekaniska påfrestningar är isoleringspanelerna av PIR mycket motståndskraftiga. De kan även kombineras med andra material och är enkla att installera på byggarbetsplatsen.

PIR som levereras av Takcentrum har en profilerad beklädnad på både de övre och nedre ytorna. De är särskilt lämpliga för tak, väggar och golv, för olika stödstrukturer i salar och industribyggnader, såväl som för kyl- och kallförvaringsenheter.

Dessa lättviktspaneler är enkla att tillverka och kan installeras i alla väderförhållanden. PIR isoleringspanelerna är monteringsfärdiga direkt vid leverans, vilket ger dem struktur- och konstruktionsrelaterade egenskaper som erbjuder en hög grad av säkerhet, både i tillverkningsstadiet och vid avslutat projekt.

Termisk ledningsförmåga

Termisk ledningsförmåga (λ), även kallat lambda-värde, är en specifik materialegenskap som representerar värmeflödet i watt (W) genom en yta på 1 m² och ett 1 m tjockt plant lager av ett material. Detta görs när temperaturskillnaden mellan de två ytorna i värmeflödets riktning uppgår till 1 Kelvin (K). Måttenheten för termisk ledningsförmåga (λ) är W/(m•K).

Den termiska motståndskraften (R), även kallat R-värde, beskriver den termiska isoleringseffekten för ett byggnadslager. Den uppnås genom att dividera tjockleken (d) med det designade värdet för termisk ledningsförmåga för en byggnadskomponent: R = d/λ (i enlighet med EN ISO 6946). Enheten för termisk motståndskraft (R) är (m²•K)/W.

Den termiska överföringen (U), även kallat U-värde, är värmeflödet i watt (W) genom 1 m² av en byggnadskomponent när temperaturskillnaden mellan ytorna i värmeflödets riktning är 1K. U-värdet kan beräknas från U = 1/R för en given konstruktion och anges i allmänhet i W/(m2•K).