Applikationer

Systemlösningar och applikationer

Beroende på takets konstruktion, sammansättning och materialblandning kan ett spektrum av olika applikationsmetoder särskiljas.

Applikation i varmasfalt

Denna är en systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ BG eller BGM läggs i varmasfalt och på så sätt sammanfogas skivorna med underkonstruktionen. Även tätskiktet klistras sedan ihop med PIR skivorna med hjälp av varmasfalt. Varmasfalten i denna systemlösning fungerar som lim och sammanfogar underlag, PIR isoleringsskivor och tätskikt.

Denna typ av appliceringsmetod är vanligast på underlag av betong och går med fördel att genomföra med både plana och fallskivor av PIR Isoleringsskivor av typ Utherm BG och BGM.

Denna systemlösning kan appliceras för både 1-lagstäckningar och 2-lagstäckningar när det gäller tätskiktsarbete på PIR isolering.

Applikation med kallasfalt eller lim

Denna är en systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ M, BG eller BGM läggs i kallasfalt av typ Mastipol eller limmas och på så sätt sammanfogas skivorna med varandra och underkonstruktionen.

Även tätskiktet klistras sedan ihop med PIR skivorna (beroende på skivornas typ och facing) med hjälp av kallasfalt av typ Masticol eller PU lim. Kallasfalten i denna systemlösning fungerar som lim och sammanfogar underlag, PIR isoleringsskivor och tätskikt.

Denna typ av appliceringsmetod är vanligast på underlag av betong och går med fördel att genomföra med både plana och fallskivor av PIR Isoleringsskivor av typ Utherm BG och BGM.

Denna systemlösning kan appliceras för både 1-lagstäckningar och 2-lagstäckningar när det gäller tätskiktsarbete på PIR isolering.

För mer information om Masticol, Mastipo och våra PU lim besök gärna www.takcentrum.se eller kontakta oss direkt.

Applikation med mekanisk infästning

Denna är en systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ PIR L (ALU) installeras med hjälp av skruv och bricka mot underkonstruktionen. Vanligaste underlag för appliceringar med mekanisk infästning är underlag av TRP plåt, plywood eller råspont.

Även tätskiktet installeras mot PIR skivorna och underkonstruktion med hjälp av skruv och bricka (plugg).

Denna typ av appliceringsmetod är vanligast på underlag av trä, lättbetong eller TRP plåt och i samband med applicering av exponerade tätskikt. Mekanisk infästning som appliceringsmetod är möjlig att genomföra med både plana och fallskivor av PIR Isoleringsskivor av typ Utherm L (ALU).

Denna systemlösning kan appliceras för både 1-lagstäckningar och 2-lagstäckningar när det gäller tätskiktsarbete på PIR isolering av typ L (ALU).