PIR-skivor - plana tak

PLANA TAK

PIR-skivor

  • Högprestanda och enastående isoleringsförmåga

  • Enkel och användarvänlig installation

  • Möjliggör mycket stora energibesparingar

  • Minimal utrymmesanvändning

PIR isoleringsskivor är den mest optimala och effektiva lösningen för isolering av plana och låglutande tak. Skivorna kombinerar hög tryckhållfasthet, enastående formstabilitet och låg vikt med mycket goda isoleringsegenskaper. Enkel och användarvänlig installation och hantering av materialet gör PIR skivorna till en enastående lösning på nyproduktion samt tilläggsisoleringar av befintliga byggnader.

PIR skivorna finns i två olika utföranden:

  1. PIR skivor med aluminiumfolie. Skivan har en yta av gastät aluminiumkompositfolie med hög ångtäthet och en värmeledningsförmåga som motsvarar 0,022 W/mK.
  2. PIR skivor med bitumendränkt glasfiber. Skivan är belagd på båda sidor med en bitumendränkt mineralglasväv som möjliggör helbränning av takpapp eller läggning av skivorna i varmasfalt. värmeledningsförmåga som motsvarar 0,025 W/mK.

För priser och tillgänglighet av PIR skivor besök: https://www.takcentrumbutiken.se

Kontakta oss för offert