Appliceringsmetoder

Mekanisk infästning

Pir-isoleringsskivor beklädda med aluminiumfolie är lämpliga för användning under 1-lagstäckningar av tätskikt med mekanisk infästning.

Mekanisk infästning av PIR fallskivor mot underlag av TRP plåt.

Mekanisk infästning av PIR skivor mot underlag av TRP plåt.

Läggnings­rekommendationer, mekanisk infästning

Ångspärr

Ångspärren ska läggas med 150 mm överlapp, som vänds upp vid varje uppvik. När pir-isoleringsskivorna har placerats vänds överlappen och förseglas, innan taket färdigställs.

Läggning på metall/trätak

PIR isoleringsskivor ska läggas över ångspärren i ett bundet mönster. Skivans långsida ska läggas i rät vinkel mot korrigeringarna och alla skivskarvar måste till fullo stödjas av upphöjningen på den korrugerade plåten under. PIR isoleringsskivor ska säkras med godkända mekaniska infästningar.

Läggning på betongunderlag

PIR skivor läggs över ångspärr i ett överlappande mönster och säkras med godkända mekaniska infästningar, eller säkras under ett ballastsystem. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa att betongtaket graderas till rätt fall samt hålls torrt, rent och fritt från alla utsprång eller luckor.

Mekanisk fixering

Specifikationen för fixering av PIR isoleringsskivor för plana tak varierar beroende på plats, takhöjd/område och topografiska data.

Generellt gäller:

— med 1200 mm x 600 mm skivor, minst 4 infästningar är tillräckligt. Infästningar ska ligga mellan 50 mm och 150 mm från alla kanterna, ytterligare infästningar kan placeras längs centrumlinjen.
— 11 infästningar per 2,4 m x 1,2 m-skiva rekommenderas. Försänkta brickor, 50 mm i diameter, bör användas vid varje fixering. Men BS 6399: Del 2 1995 bör alltid rådfrågas. Under byggprocessen bör konstruktionen skyddas från regn under pauser i arbetet.

Produktprogram

Standarder

PIR isoleringsskivor tillverkas enligt EN ISO 13165 i kvalitetssystem som är godkända enligt EN ISO 9001:2008 kvalitetshantering, EN ISO 14001:2004 miljöhantering och BS OHSAS 18001 hälsa och säkerhet hanteringssystem.

Förvaring

PIR isoleringsskivor måste skyddas från väderförhållanden (helst i torrlagring) på arbetsplatsen och under installationen. Polyeten-omslaget på förpackningarna är inte ett lämpligt väderskydd. Om inomhuslagring inte är möjlig, måste skivorna skyddas med ett säkrat vattentätt skydd som är ventilerat underifrån för att undvika att kondens bildas.

Skärning

PIR isoleringsskivor kan lätt skäras med en vass kniv eller en fintandad såg. Säkerställ en korrekt passform av isoleringsskivorna för att uppnå den kontinuitet i isoleringen som efterfrågas i de ackrediterade detaljerna.

Förpackning

Utherm L PIR isoleringsskivor är insvepta i polyeten-förpackningar och varje paket är märkt med uppgifter om klass/typ, storlek och antal skivor per förpackning.

CFC/HCFC-fri

PIR isoleringsskivor tillverkas utan användning av CFC eller HCFC och har noll ozonnedbrytande påverkan.

Hållbarhet

PIR isoleringsskivor är stabila, rötsäkra och kommer förbli effektiva under hela byggnadens livslängd, beroende på specifikation och installation. Försiktighet bör vidtas för att undvika kontakt med syror, bensin, alkalier och mineralolja. Om kontakt ändå göras, gör rent material på ett säkert sätt innan installationen.