Applikationsmetoder:

Mekanisk Infästning

Utherm L pir-isoleringsskivor är lämpliga för användning under tätskiktssystem med 1-lagstäckning med mekanisk infästning. OBS: Utherm L rekommenderas inte för applikationer där

Läs mer…

Applikationsmetoder:

Helklistrad i varmasfalt

Systemlösning för låglutande tak, där PIR skivorna av typ BG eller BGM läggs i varmasfalt och på så sätt sammanfogas skivorna med underkonstruktionen. PIR BG och BGM för plana tak

Läs mer…

Applikationsmetoder:

Hel/del klistrad med kall asfalt eller lim

Systemlösningsr för låglutande tak, där PIR skivorna av typ M, BG eller BGM läggs i kallasfalt av typ Mastipol eller limmas och på så sätt sammanfogas skivorna med varandra.

Läs mer…

Applikationsmetoder:

Helsvetsad på betong med Tectene

Applicering av PIR skivor på betong eller underlag av bitumenbaserade tätskikt kan även genomföra med TECTENE BV EP som är en bitumenbaserad ångspärr och fungera som både ångspärr

Läs mer…


PIR L

λ 0,022 W/mK UTHERM PIR L för plana tak är en högpresterande, styv isoleringskiva av PIR-skum. Skivan har en yta av gastät aluminiumkompositfolie med hög ångtäthet. UTHERM Platta Tak PIR L tillverkas enligt EN 13165.

Läs mer…

PIR BG

λ 0,025 – 0,027 W/mK Utherm PIR BG för låglutande och plana tak är en högpresterande, styv isoleringskiva av PIR-skum. Skivan är belagd på båda sidor med en bitumendränkt mineralglasväv. UTHERM PIR BG för låglutande och

Läs mer…

PIR M

λ 0,025 – 0,027 W/mK Utherm PIR M för låglutande och plana tak är en högpresterande, styv isoleringskiva av PIR-skum. Skivan är belagd med mineralglasväv på både sidor. UTHERM PIR M för låglutande och plana

Läs mer…

PIR BGM

λ 0,025 – 0,027 W/mK Utherm PIR BGM för låglutande och plana tak är en högpresterande, styv isoleringskiva av PIR-skum. Skivan är belagd på ena sidan med en bitumendränkt mineralglasväv och en heltäckande mineralglasväv

Läs mer…

UNILIN – för smart boende

UNILIN, divisionen för isolerings system är en del av UNILIN Gruppen, som tillverkar och distribuerar PIR-isoleringsskivor och självbärande isolerade takpaneler över hela Europa. PIR-isoleringen produceras på 6 produktionsanläggningar I Belgien, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Irland. UNILIN Gruppen är en del av det börslistade företaget Mohawk Industries Inc. Huvudkontoret ligger i västra Belgien och är en av de marknadsledande

Läs mer…