Appliceringsmetoder

Hel/del klistrad med kall asfalt eller PU-lim

Systemlösningar för låglutande tak, där PIR skivorna av typ M och BG läggs i kallasfalt av typ Mastipol eller limmas och på så sätt sammanfogas skivorna med varandra och underkonstruktionen. PIR isoleringsskivor av typ M och BG är lämpliga för hel/delklistring med kall asfalt och/eller PU lim.

Ångspärr

Tak bör primas före applicering av kallasfalt som används för att binda ångspärren. Man bör referera till BS 8217:1994 när ångspärren appliceras. Dra ångspärren över isoleringen och täta med uppvik på balustraden.

Läggning på plåttak

PIR isoleringsskivor bör läggas i överlappande mönster över ångspärren. Skivorna måste läggas lägst med långa sidan vinkelrätt mot plåttakets korrugationer. Alla skarvar och avslutningar måste stödjas av taket.

Läggning på betongtak

Taket bör vara torrt, fritt från skräp och läggas för att korrigera fall. Skivorna bör säkras med godkänd kallasfalt typ Masticol eller PU lim, med skivorna lagda i ett överlappande mönster. Alla skarvar måste stödjas av taket. Skarvar måste fogas ihop ordentligt.

Läggning på trätak

På plywood, bör PIR skivorna vara helt inbäddad i kallasfalt över en kontinuerlig ångspärr som har bundits till taket. Skivorna kan också fixeras mekaniskt, i sådant fall bör fästhuvudena tätas med bitumen.

Mekanisk fixering

Specifikationen för fixering av isoleringsskivorna varierar beroende på plats, takhöjd/område och topografiska data. Arkitektonisk specifikation bör konsulteras.

Systemlösningar med bitumenbaserade tätskikt

Teknisk vägledning från lämplig tillverkare av bitumenbaserade tätskikt bör uppsökas för att säkerställa korrekt installation. Ta kontakt med oss på Takcentrum eller för vidare läsning om de olika läggningsmetoderna, konstruktioner och annat se www.pirexperten.se

Eld

Varje projekt bör utvärderas för lämpligheten av applikationen helsvetsad med gasbrännare. Lämpligheten av material, underlag och specifikationer bör utvärderas innan man börjar. Tillämpning av brännare på taket bör endast användas av utbildad personal med lämpliga brandskydd och brandsläckningsutrustning som finns till hands. Detaljer och delar av trä på taket och de flesta isoleringsmaterial är brännbara, och kommer att vara känsliga för låga. Dessa material kan vara dolda, ordentlig uppmärksamhet bör ges och alla försiktighetsåtgärder bör vidtas. Detta är arbetarnas ansvar.

Komplett produktprogram för plana tak ger en komplett lösning för nybyggnation och renovering!

Standarder

PIR isoleringsskivor tillverkas enligt EN ISO 13165 i kvalitetssystem som är godkända enligt EN ISO 9001:2008 kvalitetshantering, EN ISO 14001:2004 miljöhantering och BS OHSAS 18001 hälsa och säkerhet hanteringssystem.

Förvaring

PIR isoleringsskivor måste skyddas från väderförhållanden (helst i torrlagring) på arbetsplatsen och under installationen. Polyeten-omslaget på förpackningarna är inte ett lämpligt väderskydd. Om inomhuslagring inte är möjlig, måste skivorna skyddas med ett säkrat vattentätt skydd som är ventilerat underifrån för att undvika att kondens bildas.

Skärning

PIR isoleringsskivor kan lätt skäras med en vass kniv eller en fintandad såg. Säkerställ en korrekt passform av isoleringsskivorna för att uppnå den kontinuitet i isoleringen som efterfrågas i de ackrediterade detaljerna.

Förpackning

PIR isoleringsskivor är insvepta i polyeten-förpackningar och varje paket är märkt med uppgifter om klass/typ, storlek och antal skivor per förpackning.

Tillgänglighet

PIR isoleringsskivorna är tillverkad av Unilin och produktprogrammet i Sverige marknadsförs och är tillgängliga genom Takcentrum.

CFC/HCFC-fri

PIR isoleringsskivor tillverkas utan användning av CFC eller HCFC och har noll ozonnedbrytande påverkan.

Hållbarhet

PIR isoleringsskivor är stabila, rötsäkra och kommer förbli effektiva under hela byggnadens livslängd, beroende på specifikation och installation. Försiktighet bör vidtas för att undvika kontakt med syror, bensin, alkalier och mineralolja. Om kontakt ändå göras, gör rent material på ett säkert sätt innan installationen.

Lösningsmedelsbaserade lim innehållande metyletylketon bör inte användas.