PIR-skivor - Fallskivor

PLANA TAK

Fallskivor

  • Högprestanda och enastående isoleringsförmåga

  • Enkel och användarvänlig installation

  • Möjliggör mycket stora energibesparingar

  • Minimal utrymmesanvändning

PIR isoleringsskivor, tillverkad med fall upp till 30 mm. Optimal och effektiv lösning för isolering av plana och låglutande tak då man strävar efter att bygga en fallande lutning mot avvattningsystemet på taket. Enkel och användarvänlig installation och hantering av materialet gör fallskivorna av PIR till en enastående lösning på nyproduktion samt tilläggsisoleringar av befintliga byggnader.

Fallskivorna finns i två olika utföranden:

  1. Fallskivor med aluminiumfolie. Skivan har en yta av gastät aluminiumkompositfolie med hög ångtäthet och en värmeledningsförmåga som motsvarar 0,022 W/mK.
  2. Fallskivor med bitumendränkt glasfiber. Skivan är belagd på båda sidor med en bitumendränkt mineralglasväv som möjliggör helbränning av takpapp eller läggning av skivorna i varmasfalt. värmeledningsförmåga som motsvarar 0,025 W/mK.
Contact us for a free quote