Appliceringsmetoder

Helsvetsad på betong med Tectene

Applicering av PIR skivor på betong eller underlag av bitumenbaserade tätskikt kan även genomföra med TECTENE BV EP som är en bitumenbaserad ångspärr och fungera som både ångspärr och första lager i en 2-lagsstäckning. Tectenes ytskikt är färdigbehandlat med ett speciallim som aktiveras med minimal värme och skapar en stark vidhäftande/dubbelhäftande yta.

Med värme från en brännare aktiveras vidhäftningen på Tectene omedelbart. Vidhäftningstiden jämfört med normala bitumenbaserade tätskikt är betydligt effektivare och varar också längre, även vid temperaturer nära noll. Detta ger takläggaren tid att applicera isolerings skivorna utan att vidhäftningen försämras då ytan svalnar. Applicering av PIR skivor av typ BG sker enklast med Tectene på primade betongytor utan att använda varmasfalt eller någon annan typ av bindemedel.

Undersidan av TECTENE BV EP membran är belagd med smält plastfilm typ Flamina så att helsvetsning till underlaget kan göras enkelt och effektivt.

På ovansidan av TECTENE BV EP är ytan täckt till 40% med självhäftande remsor, skyddade och täckta med en speciell smältfilm. Vidhäftningsytorna som skyddas av denna film är gjorda av ett speciellt ”hot melt” bitumenbaserat bindemedel. Detta ger TECTENE BV STRIP dess unika vidhäftningsförmåga som gör att när vidhäftningsytorna väl är aktiverade med värme från en brännare är verkningstiden så pass tilltagen att takläggaren hinner applicera isolerings skivorna även vid temperaturer nära noll.

Hur lägger man termiska isoleringsskivor, inklusive EPS, på bitumenbaserade tätskikt/ångspärr utan att använda varmasfalt, kallasfalt, mekanisk infästning eller diverse lim?

Det är inte alltid möjligt att installera värmeisoleringsskiktet genom mekaniska infästningar eller lagda i varmasfalt (både av praktiska skäl och av säkerhetsskäl rekommenderas dessa läggningsmetoder mindre och mindre).

Läggning av isoleringsskivor på för het eller avsvalnad varmasfalt är en svår operation att genomföra, vilket ofta orsakar smältning av panelen eller otillräcklig vidhäftning. Alternativet att klistra i PU-lim (kall-lim) är förutom att orsaka utsläpp av lösningsmedel och avfall (förpackningsemballage) på taket innebär limning även betydlig längre produktionstid.